Stavljanje lijeka na listu HZZO-a

Pružamo usluge stavljanja lijeka na listu HZZO-a i pristupa tržištu.

Usluge koje nudimo:

 

Jamčimo našim partnerima da ćemo sve ugovorene usluge izvršiti uspješno i na vrijeme i na taj način pružiti dodanu vrijednost njihovim kompanijama.

Uz našu potporu štedite vrijeme i prateće troškove kako biste premostili jaz između onih koje se regulira i onih koji reguliraju kako biste na kraju pružili bržu i sigurniju uslugu pacijentima.

ISO 2001