Registracija

Obavljamo sve aktivnosti vezane uz registraciju lijekova, medicinskih proizvoda i dodataka prehrani.

Pružamo uslugu registracije, obnove registracije i izmjene odobrenja za stavljanje u promet lijekova, medicinskih proizvoda, hrane za posebne medicinske potrebe i dodataka prehrani.
Ako nemate stručnjaka za registraciju proizvoda, dovoljno znanja ili vremena za pripremu potrebne dokumentacije možete se obratiti nama.
Naš stručni tim može vam pomoći pripremiti ili prilagoditi potrebnu registracijsku dokumentaciju za lijekove, medicinske proizvode, dodatke prehrani, kozmetiku  ili kozmetiku s posebnom namjenom, pomoći  vam u redovitom održavanju registracijskog dosjea prijavom izmjena u skladu s zakonima i pravilnicima te u komunikaciji s regulatornim agencijama ili ministarstvima.

 

Pružamo usluge za sve:

 

Obavljamo poslove registracije, obnove registracije, odobrenja izmjena i dopuna za marketing i prodaju lijekova, medicinskih proizvoda, hrane za posebne medicinske potrebe i dodataka prehrani uključujući:

 

Jamčimo našim partnerima da ćemo sve ugovorene usluge izvršiti uspješno i na vrijeme i na taj način pružiti dodanu vrijednost njihovim kompanijama.

Uz našu potporu štedite vrijeme i prateće troškove kako biste premostili jaz između onih koje se regulira i onih koji reguliraju kako biste na kraju pružili bržu i sigurniju uslugu pacijentima.

Pozivamo zainteresirane tvrtke da nam jave na email za sve dodatne informacije o mogućoj suradnji.

ISO 2001